Media Concept zaczyna współpracę z Grupą OLX

Od początku 2020 r. zajmujemy się planowaniem, zakupem oraz rozwojem media miksów offline wszystkich brandów Grupy OLX,  w skład której wchodzą serwisy: OLX, Otodom, Otomoto i Fixly.

Nasza oferta została wybrana na podstawie m.in. zaprezentowanej strategii, kosztów realizacji kampanii oraz doświadczenia zespołu. Pierwsze działania mediowe wystartowały już w styczniu dla Otodom.

Zasięgowe emisje obejmują ogólnopolskie stacje TV: Polsat i TVN, a także stacje tematyczne, m.in. Comedy Central, Eurosport, TVN Style oraz TVN24.

Polskie Badanie Czytelnictwa z nowymi wskaźnikami

Nowe badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę” pozwoli na przebadanie większej liczby respondentów (do 30 tys. rocznie) oraz wykorzystanie nowych wskaźników przy planowaniu kampanii prasowych.

Do połowy 2018 r. badanie czytelnictwa było realizowane metodą CAPI, która polega na wypełnieniu przez badanego kwestionariusza za pomocą komputera w towarzystwie ankietera. Następnie do standardu badań dołączyły ankiety internetowe (CAWI), wywiady wzbogacono także o prezentację pierwszych stron 4 ostatnich wydań każdego tytułu.

Nowe wskaźniki, dostępne od listopada 2019, uzyskano dzięki m. in. danym o sprzedaży i badaniom eyetrackingowym. Przebadano już 600 osób, prezentując im 1200 reklam w 70 różnych tytułach. W trakcie badań rejestrowano pracę gałek ocznych respondenta, dzięki czemu można było określić sposób czytania prasy i zauważanie reklam.

Dzięki badaniom powstały 4 nowe wskaźniki reklamy, które będą wykorzystywane do budowy prasowych media planów:

• adExposure – średnia liczba kontaktów czytelnika z jedną reklamą w piśmie podczas całego życia wydania pisma i wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Wskaźnik określa liczbę realnych kontaktów z reklamą

• adExposureTime – określa, ile sekund czytelnik spędził na lekturze jednej reklamy w piśmie podczas całego życia wydania pisma i wielu kontaktów z wydaniem. Jest to miara skupienia – im dłuższy czas ekspozycji reklamy, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu marketingowego

• adReach – określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy

• realGrossImpression – miara intensywności kampanii, łączna liczba wysokiej jakości kontaktów z reklamą uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z reklamą to średnio 2/3 sekundy

Centra Exide kontynuuje kampanię edukacyjną

Centra Exide layout reklamowy

Centra Exide powraca z publiczną kampanią edukacyjną „Exide – Włącz ekomyślenie”. Twarzą akcji jest jeden z najsłynniejszych mechaników w Polsce – Adam Klimek, który pokazuje jak w bezpieczny sposób należy dbać o akumulatory, aby służyły jak najdłużej, a także jak powinien wyglądać ich recykling.

Kampania rozpoczęła się na początku października i obejmuje swoimi działaniami: telewizję, serwis Ipla, prasę motoryzacyjną oraz reklamy graficzne w Internecie.

Celem mediowym kampanii jest zbudowanie szerokiego zasięgu i dotarcie do grupy celowej, którą stanowią przede wszystkim właściciele aut.

Dom mediowy Media Concept odpowiada za zakup mediów oraz koordynację działań online i offline.

Analiza cross-platform w Analyticsie: usługa Aplikacje + Internet

W Analyticsie, jednym z głównych narzędzi do internetowych analiz, dostępny jest nowy typ usługi. Do tej pory z wykorzystaniem Analyticsa można było badać oddzielnie witryny i oddzielnie aplikacje. Obecnie jest trzecia możliwość – badanie użytkowników aplikacji i witryny w jednej usłudze: Aplikacje + Internet (ang. APP + Web).

Nowy model kładzie nacisk na użytkownika i zdarzenia bardziej niż na sesje – zmienia zatem dotychczasowy model analizowania danych. Dzięki niemu można w jednym miejscu zestawiać dane z mobilnych aplikacji i stron WWW. Oprócz wyświetleń stron, można także automatycznie mierzyć wiele typowych zdarzeń internetowych, takich jak przewijanie, pobieranie, wyświetlenia video. Usługę można wykorzystywać także do samych stron internetowych, niekoniecznie trzeba łączyć dane z aplikacji i strony.

Nowe narzędzie dostępne jest we wczesnej wersji beta: prowadzimy jego testy na razie na naszej własnej stronie, by ocenić, czy warto już w tej fazie rozwoju implementować to rozwiązanie u klientów.

Growth. Między innowacją a efektywnością

Forum IAB - Stand

W dniach 5-6 czerwca mieliśmy szansę uczestniczyć w jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży marketingu – Forum IAB.

Hasło tegorocznej, już XIII edycji, brzmiało: „Growth. Między innowacją a efektywnością”.

Dzięki zaproszonym prelegentom mogliśmy posłuchać w różnych aspektach o tym, czym jest wzrost i jak go osiągnąć.

Eksperci podkreślali konieczność modyfikacji procesu profilowania klientów – zamiast skupiać się na motywacjach, warto bliżej przyjrzeć się ich zachowaniom. Równie ważne jest, aby na bieżąco śledzić trendy i właściwie interpretować ich następstwa.

Budowanie wzrostu sprowadza się także do transformacji cyfrowej i otwarcia się na digital commerce. Jak podkreślali prelegenci, w momencie gdy nastąpi przełom w myśleniu o biznesie, wtedy też pojawi się wzrost. Wśród omawianych tematów pojawił się także m.in. influencer marketing, sztuczna inteligencja, data driven marketing oraz ślepota reklamowa.

Zgromadzeni mieli również okazję przekonać się, jakie zagrożenia niesie za sobą brak wiedzy o mechanizmach funkcjonowania Internetu i nowych technologii.

Dużym ułatwieniem organizacyjnym była aplikacja, która pozwalała wybrać i zaplanować uczestnictwo wybranych prelekcjach.

Z Forum IAB wróciliśmy bogatsi w wiedzę, nowe znajomości i dużą porcję motywacji.

Forum IAB - program