Polityka prywatności

Informacje prawne

Administrator witryny: Media Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., 00-066 Warszawa, Plac Małachowskiego 2, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000374779, NIP: 899 11 08 078.

Zachowanie prywatności osób odwiedzających naszą stronę jest dla nas ważne, dlatego:
• Informacje zebrane przez stronę internetową są wykorzystywane tylko na potrzeby naszej działalności – nie sprzedajemy ani nie udostępniamy zebranych danych.
• Zbieramy tylko niezbędne informacje, np. w mailu prosimy o dane niezbędne do odpowiedzi na pytania.
• Do zewnętrznych narzędzi nie przekazujemy danych identyfikujących konkretną osobę.
• Używamy tylko narzędzi o ściśle określonej polityce prywatności i należycie dbających o bezpieczeństwo zbieranych danych.
• Podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania norm prawnych i ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy. Zapewniamy, że podczas przetwarzania danych nasi pracownicy stosują się do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i poufności.

Podanie danych osobowych w kontakcie z Media Concept (np. przez maila) jest dobrowolne i niezbędne do udzielania odpowiedzi na przekazaną wiadomość oraz do dalszej współpracy. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania lub usunięcia.

Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Treści stworzone przez Media Concept nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Media Concept.

Na stronie są również linki do zewnętrznych stron internetowych. Nie mamy wpływu na ich kształt i zawartość. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: www.mediaconcept.com.pl/#contact.

Dane kontaktowe

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Media Concept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@mediaconcept.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozeznania rynku, wymiany korespondencji lub świadczenia usług (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b).
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
7) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


Pliki cookies i narzędzia zewnętrzne

Strona używa zewnętrznych narzędzi, by zbierać i przetwarzać dane związane z użytkowaniem strony. Informacje uzyskane dzięki nim wykorzystywane są do lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników strony oraz poprawy jej funkcjonalności i zawartości.

Narzędzia zewnętrzne, które wykorzystujemy, funkcjonują w oparciu o pliki cookies – pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę. Służą one do pozyskiwania danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i sposobie korzystania ze strony. Więcej informacji o plikach cookies: wszystkoociasteczkach.pl.

Strona wykorzystuje:

• Techniczne Cookies (First Party Cookies) są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony. Służą m. in. do zapamiętywania ustawień języka strony wybranego przez użytkownika i ustawień dotyczących plików cookies.

• Analityczne Cookies (First Party Cookies) są wykorzystywane w celach statystycznych. Są używane głównie do określenia sposobu korzystania przez użytkowników ze strony internetowej w celu polepszenia jej atrakcyjności, funkcjonalności, treści. Dane wysyłane są do Google Analytics (marketingplatform.google.com/about/analytics/), narzędzia pozwalającego na zbieranie informacji takich jak liczba wizyt na stronie, zainteresowanie poszczególnymi treściami, źródło wizyty, czas spędzony na stronie, nawigacja, typ urządzenia, na którym wyświetlana jest strona czy mierzenie skuteczności działań reklamowych. W tym samych celach wykorzystawany jest Microsoft Clarity (clarity.microsoft.com).

• Marketing Cookies (Third Party Cookies) są wykorzystywane w celach reklamowych. Pozwalają na lepsze zrozumienie użytkownika strony dzięki zewnętrznym narzędziom reklamowym. Mogą także być używane do zbierania informacji o stronach internetowych odwiedzonych przez użytkownika i jego zainteresowaniach w celu stworzenia i wyświetlenia na zewnętrznych stronach sprofilowanej, dopasowanej do zainteresowań użytkownika reklamy. Informacje zbierane są przez Google Ads (ads.google.com/intl/pl_pl/home/), Meta Pixel (pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153), LinkedIn Insight Tag (www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660/).

Okres przechowywania danych w Google Analytics na poziomie użytkownika i zdarzenia powiązanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie Google, identyfikator wyświetlania reklam w systemie Android) wynosi 14 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika.

Dostosuj ustawienia plików cookies
Pozostałe narzędzia

Poniżej pozostałe narzędzia do weryfikacji ustawień reklamowych:
• Polityka prywatności Google: policies.google.com/privacy?hl=pl
• Narzędzie do personalizacji reklam z sieci reklamowej Google: adssettings.google.com/authenticated
• Kontrola reklam na Facebooku: www.facebook.com/help/568137493302217
• Narzędzie do weryfikacji ustawień reklam behawioralnych: www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory