Realna inflacja kosztów zakupu widowni w telewizji w 2018 wyniosła 6%

Całość EQ GRP wygenerowanego przez rynek w grupie 16+ w 2018 roku wyniosła 3 083 501 punktów, podczas gdy w 2017 roku było to 3 065 314 punktów. Rok do roku liczba wygenerowanego GRP nie urosła (zmiana +0,6%), a inwestycje netto w telewizję (za raportem Starcomu) wzrosły z 4,1 mld zł do 4,4 mld zł, czyli o 6,3%. Wzrost wydatków na telewizję, przy pełnym wypełnieniu bloków (więcej GRP w blokach się nie mieści), oznacza realny wzrost cen.

aktualnościach z dnia 8.02.2019 pisaliśmy o 15% inflacji cennikowej w wielkiej czwórce w 2018 roku. Pamiętajmy jednak, że wcześniej analizowana inflacja cennikowa dotyczy metody zakupu stosowanej przy zakupie czasu w największych stacjach, czyli tylko jednej z wielu form zakupu telewizji. Jest to zatem ważna, ale tylko część rynku.

Żeby przynajmniej zbliżyć się do pełnego obrazu inflacji trzeba wziąć pod uwagę zakupy pakietowe w wielkiej czwórce oraz w stacjach tematycznych. Te inne niż cennikowa formy zakupu nie są jednak monitorowane przez telemetrię. Nadawcy nie dzielą się z rynkiem precyzyjnymi danymi o udziale zakupu cennikowego vs pakietowy (choć komunikują, że udział cennika ciągle rośnie) ani poziomem sprzedaży poszczególnych, zróżnicowanych cenowo, pakietów stacji tematycznych. Po zamknięciu roku realną inflację najłatwiej zatem oszacować porównując wygenerowane EQGRP z szacowanymi wydatkami netto na telewizję.

Dokonaliśmy odpowiednich obliczeń i możemy podzielić się naszymi estymacjami, z których wynika, że koszty dotarcia do grup celowych poprzez telewizję wzrosły w 2018 roku o około 6%.

Źródło: Nielsen Audience Measurement, Arianna, 2017-2018, grupa: 16+