Analiza cross-platform w Analyticsie: usługa Aplikacje + Internet

W Analyticsie, jednym z głównych narzędzi do internetowych analiz, dostępny jest nowy typ usługi. Do tej pory z wykorzystaniem Analyticsa można było badać oddzielnie witryny i oddzielnie aplikacje. Obecnie jest trzecia możliwość – badanie użytkowników aplikacji i witryny w jednej usłudze: Aplikacje + Internet (ang. APP + Web).

Nowy model kładzie nacisk na użytkownika i zdarzenia bardziej niż na sesje – zmienia zatem dotychczasowy model analizowania danych. Dzięki niemu można w jednym miejscu zestawiać dane z mobilnych aplikacji i stron WWW. Oprócz wyświetleń stron, można także automatycznie mierzyć wiele typowych zdarzeń internetowych, takich jak przewijanie, pobieranie, wyświetlenia video. Usługę można wykorzystywać także do samych stron internetowych, niekoniecznie trzeba łączyć dane z aplikacji i strony.

Nowe narzędzie dostępne jest we wczesnej wersji beta: prowadzimy jego testy na razie na naszej własnej stronie, by ocenić, czy warto już w tej fazie rozwoju implementować to rozwiązanie u klientów.