Polskie Badanie Czytelnictwa z nowymi wskaźnikami

Nowe badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę” pozwoli na przebadanie większej liczby respondentów (do 30 tys. rocznie) oraz wykorzystanie nowych wskaźników przy planowaniu kampanii prasowych.

Do połowy 2018 r. badanie czytelnictwa było realizowane metodą CAPI, która polega na wypełnieniu przez badanego kwestionariusza za pomocą komputera w towarzystwie ankietera. Następnie do standardu badań dołączyły ankiety internetowe (CAWI), wywiady wzbogacono także o prezentację pierwszych stron 4 ostatnich wydań każdego tytułu.

Nowe wskaźniki, dostępne od listopada 2019, uzyskano dzięki m. in. danym o sprzedaży i badaniom eyetrackingowym. Przebadano już 600 osób, prezentując im 1200 reklam w 70 różnych tytułach. W trakcie badań rejestrowano pracę gałek ocznych respondenta, dzięki czemu można było określić sposób czytania prasy i zauważanie reklam.

Dzięki badaniom powstały 4 nowe wskaźniki reklamy, które będą wykorzystywane do budowy prasowych media planów:

• adExposure – średnia liczba kontaktów czytelnika z jedną reklamą w piśmie podczas całego życia wydania pisma i wielu kontaktów czytelnika z wydaniem. Wskaźnik określa liczbę realnych kontaktów z reklamą

• adExposureTime – określa, ile sekund czytelnik spędził na lekturze jednej reklamy w piśmie podczas całego życia wydania pisma i wielu kontaktów z wydaniem. Jest to miara skupienia – im dłuższy czas ekspozycji reklamy, tym większa szansa na zapamiętanie jej elementów i zrozumienie komunikatu marketingowego

• adReach – określa procent lub liczbę osób w grupie docelowej, które realnie widziały reklamę w piśmie. Obliczany jest jako zasięg wydania modelowany sprzedażą egzemplarzową i zauważalnością reklamy

• realGrossImpression – miara intensywności kampanii, łączna liczba wysokiej jakości kontaktów z reklamą uzyskana podczas całej kampanii reklamowej. „Real” oznacza, że jeden kontakt z reklamą to średnio 2/3 sekundy