Media Concept na pierwszym miejscu w 11 kategoriach badania M&MP

Innowacyjne podejście do planowania mediów na pierwszym miejscuRaport Media&Marketing Polska Agencje Reklamowe i Domy Mediowe 2015

Miesięcznik Media i Marketing Polska ogłosił niedawno aktualne wyniki badania domów mediowych.

Media Concept osiągnął w nich najwyższe oceny w historii. Uzyskaliśmy pierwsze miejsce w większości kategorii:

1. Zadowolenie ze współpracy z domem mediowym
1. Zadowolenie z obsługi klienta
1. Zadowolenie z działań performance marketingu
1. Zadowolenie z oferty ekonometrycznej
1. Innowacyjne podejście do planowania mediów
1. Wysoka jakość usług w planowaniu telewizji
1. Wysoka jakość w planowaniu prasy
1. Wysoka jakość w planowaniu reklamy zewnętrznej
1. Wysoka jakość w planowaniu internetu
1. Zrozumienie idei zintegrowanej komunikacji
1. Oferta kreatywna względem agencji reklamowych

Również w pozostałych kategoriach zdobyliśmy wysokie medalowe pozycje.

W prowadzonych od wielu lat badaniach MMP i Millward Brown oceniającym jakość pracy agencji i domów mediowych są ich klienci. Cenimy wyjątkowe zaufanie, którym nas obdarzyli. Zrobimy wszystko, by nie zawieść go także w przyszłości.