Media Concept

PolishEnglish
Media Concept

Hepatil „Wątroba jest tylko jedna”

Wyzwanie:
Wyzwaniem przed którym stanęliśmy było uzyskanie pozycji lidera oraz wygenerowanie wzrostu sprzedaży na poziomie co najmniej dwukrotnie szybszym niż wzrost rynku. Zadanie to nie było łatwe, ponieważ marki z którymi konkurowaliśmy mają bardzo silną świadomość wśród konsumentek oraz długą tradycję na naszym rynku.

Rozwiązanie:
Ze względu na specyfikę grupy główna strategia komunikacji marki opierała się na mediach masowych (szerokie zbudowanie świadomości marki). Równocześnie jednak, aby wyróżnić komunikat (duży szum reklamowy w kategorii) formaty standardowe zostały uzupełnione o działania angażujące konsumentów. Działania te opierały się na konkursie, w którym uczestnicy mieli za zadanie przesłanie swojego przepisu na popisową potrawę zaczerpniętą z kuchni opisywanej w artykule obok reklamy.

Rezultaty:
Same działania angażujące przyniosły nam ponad 11 tysięcy zgłoszeń, a w warsztatach kulinarnych, które były nagrodą wzięło udział 45 osób. Równocześnie udało nam się zrealizować wyzwanie – marka uzyskała pozycję lidera w kategorii i uzyskała wzrost sprzedaży na poziomie pięciokrotnie szybszym niż wzrost rynku.

Hepatil „Wątroba jest tylko jedna” - akcja specjalna w prasieHepatil „Wątroba jest tylko jedna” - konkurs w prasie

Hepatil „Wątroba jest tylko jedna” - reklama w prasie