Media Concept

PolishEnglish
Media Concept

Badania M&MP 2016 – Media Concept na pierwszym miejscu w 11 kategoriach


Miesięcznik Media i Marketing Polska ogłosił niedawno aktualne wyniki badania domów mediowych.

Media Concept osiągnął w nich najwyższe oceny w historii. Uzyskaliśmy pierwsze miejsce w większości kategorii:

  1. Zadowolenie ze współpracy z domem mediowym
  1. Zadowolenie z obsługi klienta
  1. Zadowolenie z działań performance marketingu
  1. Zadowolenie z oferty ekonometrycznej
  1. Innowacyjne podejście do planowania mediów
  1. Wysoka jakość usług w planowaniu telewizji
  1. Wysoka jakość w planowaniu prasy
  1. Wysoka jakość w planowaniu reklamy zewnętrznej
  1. Wysoka jakość w planowaniu internetu
  1. Zrozumienie idei zintegrowanej komunikacji
  1. Oferta kreatywna względem agencji reklamowych

Również w pozostałych kategoriach zdobyliśmy wysokie medalowe pozycje.

W prowadzonych od wielu lat badaniach MMP i Millward Brown oceniającym jakość pracy agencji i domów mediowych są ich klienci. Cenimy wyjątkowe zaufanie, którym nas obdarzyli. Zrobimy wszystko, by nie zawieść go także w przyszłości.